Czym są pożyczki społecznościowe?

Pożyczki społecznościowe, inaczej pożyczki społeczne lub z języka angielskiego social lending, p2p lending, peer-to-peer lending. Pożyczki społecznościowe są to transakcje polegające z jednej strony na zaciągnięciu zobowiązania finansowego w postaci pożyczki przez pożyczkobiorcę a z drugiej strony na udzieleniu pożyczki przez pożyczkodawcę (pożyczkodawców). Główną cechą tego typu pożyczek jest brak pośrednictwa instytucji finansowej oraz model zawarcia umowy. Umowa jest zawierana w formie elektronicznej, gdzie pożyczkobiorca po odpowiedniej weryfikacji przedstawia swoją potrzebę pożyczkową (kwota, okres, akceptowalne oprocentowanie) i oczekuje na finalizacje pożyczki. Pożyczka jest finalizowana wtedy, gdy pożyczkodawcy zdecydują się pożyczyć łącznie oczekiwaną kwotę. Przykładowo:

Adam chce pożyczyć 1000 złotych, wystawia więc aukcję ofertową. Jego warunki zaakceptował Maciek, który wpłacił 200zł. Ania zgodziła się na wskazanych przez Adama warunkach pożyczyć mu 500 złotych. Krzysztof i Beata postanowili udzielić mu pożyczki w kwocie 150 zł każdy. Łącznie uzbierali oni 1000zł które zostaną przekazane pożyczkobiorcy.

Cała transakcja przebiega bez fizycznego udziału stron, umowa jest zawierana elektronicznie i nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych działań. Ma ona moc umowy zawartej w formie pisemnej. W udzieleniu pożyczki pośredniczy serwis pożyczek społecznościowych, zwany też dalej platformą, serwisem. Serwis pośredniczy w udzieleniu pożyczki za co pobiera opłaty. Najczęściej są to opłaty za weryfikację, opłaty za wystawienie aukcji oraz opłaty za sfinalizowanie pożyczki (success fee). W zamian za takie przychody portal oferuje stronom umowy dostęp do serwisu oraz możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych funkcji (są one różne w różnych portalach). Niektóre serwisy pośredniczą w udzieleniu pożyczki przyjmując kwoty od pożyczkodawców i wysyłając je pożyczkobiorcy (i jednocześnie rozliczają w odwrotny sposób spłaty rat), inne zaś zostawiają sprawy finansowe do załatwienia obu stronom prywatnie, są więc jedynie platformą kojarzącą strony za prowizją.

To także powinno Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie kwiecień 2020
Kredyty konsolidacyjne porównanie kwiecień 2020
Kredyty hipoteczne porównanie kwiecień 2020
Kredyty samochodowe porównanie kwiecień 2020
Kredyty dla firm porównanie kwiecień 2020

Portal o pożyczkach bankowych i pozabankowych, którego misją jest rzetelna prezentacja ofert klientom indywidualnym, poszukującym najlepszego rozwiązania spełniającego przyszłe cele oraz uwzględniającego możliwości finansowe.