Scoring – jak ocenia się historię i zdolność kredytową?

Nawet dzisiaj uzyskanie kredytu na atrakcyjnych warunkach nie jest tak proste, jak wskazywać by mogły liczne reklamy tego typu produktów. Tak naprawdę o tym, czy zostanie przyznany kredyt czy nie decyduje nasza dotychczasowa historia kredytowa i zdolność kredytowa. Po analizie podejmowane są decyzje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego. Nawet mając niezłe zarobki, stabilną sytuację zawodową i finansową nie uzyskamy kredytu nie mając historii w BIK, albo jeśli dotychczasowe zobowiązania nie były spłacane, lub spłacaliśmy nieregularnie. Banki widzą nas, klientów, jako zestawienie liczb i danych, a podstawą analizy jest scoring BIK.

Czymże jest ten scoring?

Ocena punktowa BIK (z ang. score) to formuła matematyczna określająca wiarygodność kredytową klienta przez porównanie z innymi, którzy kredyty otrzymali. Oczywiście reguła obowiązuje w ramach określonego profilu klientów (ma tu znaczenie wiek, stan rodzinny, miejsce zamieszkania itd.). Im więcej klientów w ramach profilu spłaca swoje zobowiązania terminowo, tym lepiej dla naszego scoringu. Ostateczna ocena punktowa to suma poszczególnych elementów profilu. BIK przyjmuje wartości punktowe w przedziale od 192 do 631 punktów, przeliczane na gwiazdki. Im wyższa ocena, tym zdaniem banku mniejsze ryzyko, bo jesteśmy bardziej wiarygodni. Na obniżenie scoringu może mieć wpływ:
– opóźnienie w spłacie rat dotychczasowych zobowiązań
– wykorzystanie limitu kredytowego na karcie
– zbyt duża aktywność kredytowa w krótkim czasie (nie tylko samych zaciągniętych kredytów ale i wniosków o kredyt).

Nie jest to jednak jedyny wskaźnik decydujący o tym, czy dostaniemy kredyt czy nie. Każdy bank ma własny system opracowania ryzyka i na podstawie wielu informacji indywidualnie określa ryzyko. Najlepiej jest wnioskować o udzielenie kredytu w banku, w jakim posiadamy rachunek – wgląd w historię rachunku, analiza wpływów i wydatków pozwoli na podjęcie decyzji szybciej niż będzie to miało w innym banku. Swoją ocenę w BIK można sprawdzić w dowolnym momencie. Jednak częste pobieranie zapytań może wzbudzać podejrzenia analityka bankowego. Wskazane jest to przed poważnym zobowiązaniem i to odpowiednio wcześniej – historię kredytową można poprawić, ale wymaga to czasu i naszego zaangażowania. Rzecz jasna regularne spłaty wcześniejszych zobowiązań i brak opóźnień stawia nas w lepszym świetle i ocena punktowa powinna być na wysokim poziomie.

To także powinno Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie październik 2020
Kredyty konsolidacyjne porównanie październik 2020
Kredyty hipoteczne porównanie październik 2020
Kredyty samochodowe porównanie październik 2020
Kredyty dla firm porównanie październik 2020

Portal o pożyczkach bankowych i pozabankowych, którego misją jest rzetelna prezentacja ofert klientom indywidualnym, poszukującym najlepszego rozwiązania spełniającego przyszłe cele oraz uwzględniającego możliwości finansowe.