Wszystko o ERIF

Jednym z biur informacji gospodarczej BIG jest ERIF. Zajmuje się on gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych płatników w oparciu o przepisu ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji i wymianie danych gospodarczych, umożliwiając przez to ich ocenę, wiarygodność finansową i poziom ryzyka transakcyjnego.

Do zadań ERIF BIG SA w szczególności należą:
– zapewnienie dostępu do wymiany informacji o płatnikach,
– zapewnienie narzędzi umożliwiających minimalizowanie ryzyka związanego z opóźnieniem czy też brakiem płatności po zawartej transakcji,
– udostępnianie narzędzi ułatwiających i wspomagających dochodzenie wierzytelności w procesach odzyskiwania należności.

Do niedawna w BIG gromadzone były dane dotyczące nierzetelnych dłużników. Od jakiegoś czasu chcąc zmienić wizerunek i przydatność gromadzonych informacji dla równych potrzeb w bazach BIG przechowywane są także dane jak najbardziej pozytywne płatników. Pobierając raporty kontrahent może ocenić ryzyko lub jego brak opierając się na dotychczasowych zgromadzonych w bazie zapisach. Dzięki temu bezpieczeństwo zawieranych transakcji i dostęp do takich narzędzi ułatwia podejmowanie decyzji. W biurach ERIF odnotowane są wszelkie zobowiązania finansowe podmiotu. Mowa tu o zobowiązaniach multimedialnych, telekomunikacyjnych, bankowych czy urzędowych, także względem innych firm.

Czym wyróżnia się ERIF na tle innych baz?

Głównie tym, że udostępniane informacje pochodzą z jednej z największych firm zarządzających wierzytelnościami w kraju – KRUK. Z danych zawartych akurat w ERIF korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale i banki, urzędy i inne instytucje finansowe, firmy leasingowe, pożyczkowe, ubezpieczalnie, wspólnoty mieszkaniowe czy sami konsumenci. Z miesiąca na miesiąc baza staje się coraz bardziej rozbudowana, a zainteresowanie informacjami tam zapisanymi rośnie. Sprawdzenie kontrahenta, czy nawet samego siebie umożliwia ocenę nie tylko sytuacji finansowej, ale i bezpieczeństwa. Można przygotować się do spotkania biznesowego czy negocjacji z firmą w sprawie atrakcyjniejszych warunków pożyczki czy kredytu, współpracy. Może to stanowić podstawę do dalszego wywiadu gospodarczego, w przypadku poważniejszych rozmów biznesowych.

To także powinno Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie czerwiec 2019
Kredyty konsolidacyjne porównanie czerwiec 2019
Kredyty hipoteczne porównanie czerwiec 2019
Kredyty samochodowe porównanie czerwiec 2019
Kredyty dla firm porównanie czerwiec 2019

Portal o pożyczkach bankowych i pozabankowych, którego misją jest rzetelna prezentacja ofert klientom indywidualnym, poszukującym najlepszego rozwiązania spełniającego przyszłe cele oraz uwzględniającego możliwości finansowe.