Kredyt na działkę z rozpoczętą budową – niezbędne dokumenty

Na rynku nieruchomości dosyć często pojawiają się oferty sprzedaży działki z rozpoczętą budową. Ceny takich nieruchomości bywają kuszące. Warto rozważyć taką opcję, o ile oczywiście odpowiada nam projekt domu i nie mamy zastrzeżeń co do jakości dokonanych do tej pory prac czy materiałów. Oczywiście konieczne jest sprawdzenie wszelkich dokumentów, dotyczących prawa własności i ewentualnych zabezpieczeń na nieruchomości (w poszczególnych działach księgi wieczystej). Zakupu można dokonać przy pomocy banku, finansując transakcję kredytem hipotecznym. Ten długoterminowy kredyt, mimo wielu formalności, jest popularnym produktem bankowym, dzięki któremu większość nabywców może cieszyć się nowym mieszkaniem, domem czy działką z rozpoczętą budową właśnie. Jakie dokumenty trzeba będzie zgromadzić przed złożeniem wniosku do banku?

Każdy bank dokładnie analizuje możliwości płatnicze, także prognozowane w perspektywie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Dodatkowo kredytobiorca musi wykazać się nie tylko zdolnością kredytową, ale i nienaganną historią kredytową. Banki zwykle do wniosku żądają następujących dokumentów:
– umowę z wykonawcą budowy,
– kosztorys i zestawienie finansowo-rzeczowe inwestycji, opracowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, zaakceptowane na formularzu bankowym przez kredytobiorcę
– aktualny wyciąg z księgi wieczystej,
– wypis i mapki z rejestru gruntów z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu w danej KW,
– projekt/załącznik do pozwolenia na budowę z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
– pozwolenie na budowę o charakterze ostatecznym z dokumentacja techniczną.

Niektóre nieruchomości nie posiadają założeni księgi wieczystej. Wówczas trzeba będzie dołączyć albo umowę notarialną o nabyciu danej nieruchomości przez zbywcę, albo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku przez dotychczasowego właściciela czy umowę darowizny.

W każdym przypadku niezbędna będzie również umowa przedwstępna sprzedaży działki z rozpoczętą budową zawierająca wszystkie wymagane w takiej umowie dane dotyczące stron i samej nieruchomości.

To także powinno Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie czerwiec 2019
Kredyty konsolidacyjne porównanie czerwiec 2019
Kredyty hipoteczne porównanie czerwiec 2019
Kredyty samochodowe porównanie czerwiec 2019
Kredyty dla firm porównanie czerwiec 2019

Portal o pożyczkach bankowych i pozabankowych, którego misją jest rzetelna prezentacja ofert klientom indywidualnym, poszukującym najlepszego rozwiązania spełniającego przyszłe cele oraz uwzględniającego możliwości finansowe.