Provident pożyczka ratalna online

Do kiedy trwa ubezpieczenie studenckie? Zasady 2017

Ubezpieczenie studenckie gwarantuje prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze 4 miesiące po zakończeniu nauki. Aby móc z niego skorzystać trzeba jednak dopełnić kilku formalności.

Każdy, kto podjął naukę na uczelni wyższej może leczyć się w ramach NFZ, jednak pod warunkiem, że zostanie wcześniej zgłoszony do ubezpieczenia. Zgłoszenia może dokonać rodzic, opiekun prawny lub szkoła/jednostka prowadząca studia doktoranckie, przy czym z tej drugiej możliwości będą mogli skorzystać wyłącznie studenci uczący się na terenie Polski, którzy nie są członkami rodziny osoby ubezpieczonej. Potrzebne będzie złożenie specjalnego oświadczenia, w którym należy wykazać, że nie podlega się obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli rodzice studenta nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, nie prowadzą własnej firmy, nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS-ie, a także nie korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia NFZ.

Co jeżeli student ukończył 26 lat?

Z ubezpieczenia rodziców studenci mogą korzystać wyłącznie do ukończenia 26 roku życia. Osoby które ukończyły ten wiek może ubezpieczyć uczelnia, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia NFZ z innego źródła np. dzięki podjęciu zatrudnienia na etat czy założenia własnej działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy w trakcie studiów student podjął pracę i został zgłoszony do ubezpieczenia przez pracodawcę, będzie posiadał ubezpieczenie do czasu zakończenia zatrudnienia. Następnie należy zgłosić studenta do ubezpieczenia ponownie.

Rodzic zmienił pracę

W sytuacji, gdy rodzic studenta zmienił miejsce zatrudnienia, będzie musiał pamiętać, aby zgłosić dziecko do ubezpieczenia jako członka rodziny. W innym wypadku prawo studenta do ubezpieczenia zdrowotnego wygaśnie. Aby zabezpieczyć się na wypadek utraty ubezpieczenia ze względu na utratę pracy jednego z rodziców, warto być zgłoszonym do ZUS-u przez obydwoje rodziców.

Co z ubezpieczeniem po studiach?

Prawo do korzystania z darmowej służby zdrowia przysługuje studentom przez 4 miesiące od zakończenia nauki i to niezależnie od tego, czy mają za sobą obronę pracy magisterskiej, czy też nie. Z ubezpieczenia mogą korzystać również osoby, które dobrowolnie zrezygnowały z kontynuowania nauki, albo zostały skreślone z listy studentów.

To także powinno Cię zainteresować:
Kredyty gotówkowe porównanie styczeń 2024
Kredyty konsolidacyjne porównanie styczeń 2024
Kredyty hipoteczne porównanie styczeń 2024
Kredyty samochodowe porównanie styczeń 2024
Kredyty dla firm porównanie styczeń 2024

Portal o pożyczkach bankowych i pozabankowych, którego misją jest rzetelna prezentacja ofert klientom indywidualnym, poszukującym najlepszego rozwiązania spełniającego przyszłe cele oraz uwzględniającego możliwości finansowe.